ChonChon's Scrap Zone

Rất cảm kích những comment góp ý :D

Scraps trang đơn tặng bạn bè

Một ngày đẹp trời, thấy nhớ nhớ bạn Y, thế là làm tặng bạn Y.

H

Một ngày đẹp trời, là sinh nhật bạn T, thế là tặng bạn T.

g

Một ngày đẹp trời, đi chơi trượt tuyết, thế là có cái tặng mọi người.

ư

t

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: