ChonChon's Scrap Zone

Rất cảm kích những comment góp ý :D

Sinh nhật bạn T

Lại thêm một cái sinh nhật, dĩ nhiên lại thêm một scrap he he
Vì muốn tham gia challenge lấy point nên mình lấy hình bạn T ra làm rồi đem thi, sau đó đem tặng, nhất cử lưỡng tiện hè hè

Đây là bài thi challenge theo recipe. Ban đầu mình cứ nghĩ challenge này cho mấy bà nấu nướng, hóa ra là người ta cho công thức với nguyên liệu là scrap, rồi mọi người “chế biến” theo công thức.

Công thức là:
This months recipe is to include:
2 papers
1 frame
3 different elements – repeated 3 times each
1 word art
date
journaling
no more, no less

Bài của mình là:
s

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: