ChonChon's Scrap Zone

Rất cảm kích những comment góp ý :D

WCL30 – Lịch tháng 5&6

j

j

Mới đây là làm được nửa cuốn lịch rồi. Có vẻ như mình đang đuối dần hic hic.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: