ChonChon's Scrap Zone

Rất cảm kích những comment góp ý :D

WCL31 – Lịch tháng 7&8

s
s

Công nhận là mình hợp với màu cam. Bao giờ làm kit màu cam mình cũng thấy hào hứng và nhanh chóng, hầu như chưa bao giờ phải làm đi làm lại 😀 Thế nên mình dành màu cam cho tờ lịch tháng 8 iu quý.

Biết thế từ đầu làm xuyên suốt một màu cam lè cho bộ lịch nhỉ 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: