ChonChon's Scrap Zone

Rất cảm kích những comment góp ý :D

Designer Challenge – Harvest of Memories

Kit này không thuôc gu của mình lắm nhưng vì là free và có challenge nên tham gia chơi cho vui. Sau đó tham khảo thêm các trang của người khác thì mình có thể hoàn thành hình cho album mùa thu Canberra được luôn he he he

d

s

Hôm nay thấy có kit Lliella về mùa thu free, chắc sẽ làm bằng kit đó chứ kit này màu nặng nề quá.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: