ChonChon's Scrap Zone

Rất cảm kích những comment góp ý :D

Mscraps – Oct About me Challenge

Challenge này yêu cầu thiết kế một page có bài hát khiến mình cảm thấy có mình trong đó. Bài hát Việt nói về con người mình, tâm trạng mình thì rất nhiều, nhưng vì diễn đàn này ở nước ngoài nên mình tìm bài hát tiếng Anh để làm. Có điều trước giờ mình chỉ nghe nhạc Việt thôi, nhạc nước ngoài mình không thích lắm nên chẳng biết bài nào cả. Cuối cùng mình thiết kế với bài Happy Together, nhạc quảng cáo Heineken he he

j

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: